Házirend

A szomszédok és Zsámbék város nyugalma:

A szomszédok és a város nyugalma érdekében a Vendégház épületében a hátsó teraszon, valamint a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, hangos zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység. Nagyobb hangfalak használata, élő zene a filagóriában nem megengedett!!

A
vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető fejenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek és a környéken lakók relmére!

Dohányzás:

Vendégházunk nemdohányzó! Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen a dohányzásra kijelölt hely (hátsó udvaron) kivételével tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

Hibajelentés
:
Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű
meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni!

Károkozás:
Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti!

Szobakulcs:
A vendégek
érkezéskor szoba, ház és kapu kulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft) számolunk fel.

Látogatók
:
A vendégházakban csak a regisztrált vagy előre bejelentett vendégek
tartózkodhatnak.
14 év alatti vendégek
:
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes
személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

Biztonság
:
Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják.
Tűzoltó palackok a ház előtereiben találhatóak. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a +36 70 231 8181es telefonszámot.

Kutyával érkező
vendégek:
V
endégházunk kutya és állatbarát szálláshely, szeretettel várjuk a négylábú vendégeket! A kutyával érkező vendégeinket kérjük, a házirendben foglaltak betartására:
Az állattartó kö
teles gondoskodni, hogy kedvence a közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kisállat által okozott károkért (kertben és házban egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kedvencét úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kisállat a vendégház kertjét ne szennyezze. Az általa okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.


Kellemes pihenést és kikapcsolódást kíván
a Zsámbéki Vendégház csapata!